O Regionie

Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.

 

Góry Świętokrzyskie, obok Sudetów, są jednym z najstarszych pasm górskich w Polsce. Wypiętrzyły się w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. Następnie zostały odmłodzone w czasie orogenezy hercyńskiej (dolny karbon) i ponownie podczas orogenezy alpejskiej.

Charakterystyczne dla krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi. Na ich terenie utworzono Świętokrzyski Park Narodowy.

 

Gospodarczym i turystycznym centrum regionu są Kielce. Do ważniejszych ośrodków turystycznych należą Święta Katarzyna i Nowa Słupia.

 

W przeszłości na terenie Gór Świętokrzyskich znajdowały się ośrodki górnictwa rud żelaza, ołowiu i miedzi.

 

Atrakcje regionu- miejsca, które warto zobaczyć.

Pałac Biskupów w Kielcach

Wzniesiony w latach 1673 – 1641. Mieści się w nim obecnie Muzeum Narodowe, wspaniała ekspozycja zabytkowych wnętrz pałacowych z XVII i XVIII w. oraz galeria malarstwa polskiego.

Rezerwat geologiczny Kadzielnia

Jest jednym z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w Kielcach. Amfiteatr na 5000 miejsc gromadzi tłumy podczas spotkań kulturalnych i koncertów tu organizowanych. Geologiczne skały osadowe Kadzielni pochodzą z ery paleozoicznej. W wielu miejscach występują odsłonięte widoczne skamieniałości.

Zespół Klasztorny na Karczówce

Kościół parafialny wzniesiono w latach 1624-1628. W 1918 r. sprowadzono na Karczówkę Siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki), którym oddano w opiekę klasztor wraz z kościołem. Do kościoła przylega klasztor, zbudowany na planie czworoboku wokół zamkniętego prostokątnego wirydarza. Obecny kompleks budynków klasztornych pochodzi z XVII w., był rozbudowywany w 1. poł. XVIII w. Od 1957 r. zajmują go Księża Pallotyni, którzy odnowili klasztor i przeprowadzili w nim prace remontowe.

Zamek w Chęcinach

Wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. n.p.m.), na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku. Twierdza była jednym z miejsc koncentracji wojsk polskich udających się na wojnę z Krzyżakami. Zamek dzieli się na dwie części: starszą (górną), rozciągającą się między dwoma okrągłymi basztami oraz młodszą (dolną), z ostrołukową furtą i czworoboczną basztą, którą dobudowano w XV wieku. Wjazd do zamku prowadził od strony wschodniej przez zwodzony most i wysuniętą przed basztę bramę zabezpieczoną żelazną kratą (tzw. broną), opuszczaną na noc.

Jaskinia Raj

Znajduje się ok. 11 km na południowy zachód od Kielc przy drodze do Chęcin. Główną atrakcją jaskini jest gąszcz występujących tu bardzo licznie stalaktytów zwanych „makaronami”. W jaskini znaleziono szczątki narzędzi z przed 50 000 lat, kiedy to zamieszkiwał ją człowiek. Trasa turystyczna ma długość 180 m, z 240 m długości całej jaskini. Zwiedzanie połączone z wizytą w pawilonie – muzeum trwa 45 minut. Niektórzy uważają jaskinię Raj za najładniejszą w Polsce.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

Skansen dysponuje prawie 70 ha powierzchni i jest cały czas rozbudowywany. W poszczególnych sektorach budownictwo jest wyraźnie zróżnicowane co zwiększa atrakcyjność zwiedzania. Z ciekawostek jakie można zobaczyć w skansenie to m.in. stanowisko do wytopu ołowiu, takie jakie były wykorzystywane w XV wieku, kapliczki oraz figury.

Dworek Stefana Żeromskiego

Centrum Edukacyjne Szklany Dom – dwór drewniany, w którym dzieciństwo spędził Stefan Żeromski. W kompleksie znajduje się rekonstrukcja stylowego dworu polskiego – docelowo Muzeum Stefana Żeromskiego oraz „Szklany Dom” z salami szkoleniowymi i warsztatowymi. Na terenie posiadłości nad brzegiem zalewu wzniesiono amfiteatr, w którym odbywają się imprezy regionalne.

Minigolf pod Łysicą

To jak dotychczas jedno z dwóch w Polsce pól do gry w minigolfa sportowego ze stanowiskami do gry posiadającymi atest Światowej Organizacji Minigolfa. Olbrzymim walorem tego miejsca jest malownicze położenie w otoczonej przyrodą, urokliwej, spokojnej okolicy z niezapomnianym widokiem na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. W skład obiektu wchodzi 11 stanowisk.

Park Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”

Największa w polsce Aleja Miniatur, ponad 60 eksponatów budowli i cudów natury z całego globu.Liczne atrakcje lunaparku, 6 tras w parku linowym, 10 filmów w kinie 6d oraz zimą stacja narciarska z najdłuższymi trasami zjazdowymi w regionie.

Święta Katarzyna

Klasztor Bernardynek zespół klasztorny założony w 1417 r. przez biskupa krakowskiego Jana pierwotnie należący do Bernardynów, a od 1817 r. do Bernardynek. Turyści mogą zobaczyć krużganki, wirydarz i wnętrze kościoła. W kościele znajduje się kopia figury św. Katarzyny. W pobliżu klasztoru niewielka murowana kaplica z końca XVIII w. Wewnątrz na ścianie południowej odczytać można autografy Stefana Żeromskiego i Jana Stróżeckiego wyryte w tynku 2 sierpnia 1882r. Przy kapliczce dwie mogiły: powstańca z 1863 r. i partyzanta z II wojny światowej.

Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie

Szlifiernia krzemienia pasiastego. Prywatna kolekcja, jedna z największych w Polsce, zawierająca ciekawe okazy z całego świata, Polski, a także Gór Świętokrzyskich. Skamieniałości od najstarszych sprzed ponad 500 mln lat, do kości zwierząt plejstoceńskich sprzed kilkunastu tysięcy lat.

Ruiny zamku w Bodzentynie

Gotycki, murowany zamek wzniósł przed 1380r. biskup krakowski Florian z Mokrska. Była to lokalna rezydencja biskupów krakowskich, usytuowana na wysokiej skarpie otoczonej z dwóch stron wodami rzeki Psarki, której umocnienia powiązane były z miejskimi fortyfikacjami. W 1902 r. obiekt uznano za zabytek podlegający ochronie. W czasach współczesnych mury zabezpieczono, tworząc z nich tzw. trwałą ruinę.

Tarczek- Kościół z XIII w.

Obecny kościół jest budowlą orientowaną, murowaną z ciosów piaskowca, jednonawową, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium. W części zachodniej nawy znajdowała się empora. Mury przeprute są małymi otworami okiennymi, które ze względu na funkcję obronną budowli umieszczono wysoko nad ziemią. Obok kościoła usytuowana jest drewniana XIX-wieczna dzwonnica oraz rosną pomniki przyrody: trzy 300-letnie lipy oraz 200-letnia topola.

Kałków – Godów sanktuarium maryjne Bolesnej Królowej Polski

Dwupoziomowy kościół ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej, kamienne stacje Drogi Krzyżowej z wysoką na 33 m Golgotą (z kaplicami różańcowymi i oratoriami), przedstawiającą śmierć Pana Jezusa i martyrologię Narodu Polskiego, figura Matki Bożej z białym orłem w koronie u stóp, w otoczeniu różańca ułożonego w kontury mapy Polski, kapliczka „Piety”, Droga Betlejemska, dzwonnica oraz ruchoma Panorama Świętokrzyska. Na terenie sanktuarium maryjnego w Kałkowie-Godowie odsłonięty został pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.

Wąchock – Zespół Klasztorny Opactwa Cystersów z XII wieku

Zabytek klasy „0″ o znaczeniu światowym. Znakomicie zachowany jeden z najważniejszych obiektów „Szlaku Cystersów” objętych patronatem przez Radę Europy. W pomieszczeniach klasztoru mieści się Muzeum Ojców Cystersów, utworzone w 1991r. ze zbiorów księdza Walentego Ślusarczyka.

Krzemionki Opatowskie

Jedna z największych w Europie, doskonale zachowana do dziś kopalnia krzemienia pasiastego, użytkowana w okresie neolitu i wczesnej epoki brązu (3000-1600 l. p.n.e.). Na terenie znajduje się rekonstrukcja wioski oraz udostępnione do zwiedzania dwa szyby wydobywcze.

Święty Krzyż

Pobenedyktyński Zespół Klasztorny – Święty Krzyż (Łysa Góra, Łysiec) jest drugim co do wielkości (595 m n.p.m.) masywem Gór Świętokrzyskich. W czasach pogańskich stał się miejscem kultu religijnego. Wchodząc na Święty Krzyż od strony Nowej Słupi podąża się w górę tzw. drogą królewską. W zachodnim skrzydle klasztoru mieści się muzeum przyrodniczo-leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

JuraPark Bałtów

Odkryto tu ślady bytności dinozaurów. Zaczątkiem kolekcji dinozaurów Bałtowskiego Parku Jurajskiego jest figura drapieżnego allozaura o wymiarach 4,5m wysokości i 14m długości. Przez Bałtów przebiega niebieski szlak turystyczny Święty Krzyż – Pętkowice. Znajduje się tu punkt widokowy oraz spływ tratwami flisackimi rzeką Kamienną.

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej

W Osadzie zlokalizowane są drewniane chatki z XII/XIV w. które w interaktywny sposób ukazujących życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy rymarza.

Rezerwat geologiczny Kadzielnia

Jest jednym z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w Kielcach. Amfiteatr na 5000 miejsc gromadzi tłumy podczas spotkań kulturalnych i koncertów tu organizowanych. Geologiczne skały osadowe Kadzielni pochodzą z ery paleozoicznej. W wielu miejscach występują odsłonięte widoczne skamieniałości.

Zespół Pałacowy Kurozwęki

Wnętrza kurozwęckiego Pałacu udostępnione są do zwiedzania z przewodnikiem, który zapoznaje turystów z historią pałacu oraz zamieszkujących go rodów, a także z aktualnymi ciekawostkami. W piwnicach pałacu muzealna, w której obejrzeć można reprodukcje broni rycerskiej oraz zabytki znalezione podczas prowadzonego od 2000 roku odgruzowywania i porządkowania piwnic zamkowych. W Kurozwękach znajduje się jedyna w Polsce hodowla bizonów amerykańskich.

Zamek w Szydłowie

Zamek zbudowany został z polecenia Kazimierza Wielkiego ok. 1354 roku, w najbardziej niedostępnym miejscu w pasie miejskich obwarowań. Obszerny dziedziniec zamkowy zamknięty był od północy i zachodu murem miejskim, a od wschodu i południa – dodatkowym murem zabezpieczającym zamek od strony miasta. Do chwili obecnej z kompleksu budowli zachowały się Sala Rycerska, Skarbczyk oraz Brama Zamkowa.

Zamek Rycerski w Sobkowie

Wczesnoklasycystyczne ruiny pałacu, z czterema jońskimi kolumnami w części środkowej. W elewacji bocznej południowo-wschodniej z około 1800 roku znajduje się ryzalit z zamurowanymi arkadami oraz wieńczącym półkolistym tympanonem, w którym umieszczony jest kartusz stiukowy z rogami obfitości i girlandami oraz literami Stanisława Szaniawskiego, krajczego koronnego i jego żony Anny z Kluszewskich. Obiekt został częściowo wyremontowany.

Dąb Bartek

Usytuowany w Zagnańsku jest najbardziej znanym drzewem w Polsce. Popularność zawdzięcza swej budowie (jest największym znanym drzewem w Polsce) oraz latom istnienia (najnowsze badania donoszą, że Dąb Bartek liczy od 645 do 670 lat).

Ciuchcia EKSPRES PONIDZIE

Bardzo ciekawą i atrakcyjną ofertą turystyczną są wycieczki organizowanie przez Jędrzejowską Kolej Dojazdową zabytkową ciuchcią. Trasa przebiega przez przepiękne tereny turystyczno – krajoznawcze ponidzia, gdzie można podziwiać uroki ziemi jędrzejowskiej i pińczowskiej.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Wystawa „Bajkowy Świat” to wyjątkowa ekspozycja stworzona specjalnie z myślą o dzieciach. To podróż przez bajkowe krainy dziecięcej wyobraźni – zaskakująca, pełna dźwięków i barw. Ekspozycja łączy w sobie najnowsze zdobycze technik multimedialnych z tradycyjnymi i cennymi eksponatami muzealnymi. Jest jedną wielką interaktywną przygodą, w której pośrednikiem między światem bajki a rzeczywistością są przewodnicy – Dzwoneczek, Czerwony Kapturek czy Królewna Śnieżka.